Thuisbegeleiding voor Niet Aangeboren Hersenletsel 

In Arnhem en omringende gemeenten verzorgt PSHVelp ambulante begeleiding (thuisbegeleiding) aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel en aan hun naasten. Deze begeleiding wordt aangeboden via de WMO of het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar.  

Een Niet Aangeboren Hersenletsel opgelopen?

Dan kan het levenspad van het ene op het andere moment er heel anders uitzien. Waar u voorheen uw identiteit aan ontleende en uw passie in kwijt kon, zijn nu een belasting geworden waar u vooral vermoeid of mogelijk gestrest van wordt. Het gedeeltelijk wegvallen van identiteit is voor veel mensen die te maken hebben met hersenletsel vaak moeilijk te aanvaarden.

De gevolgen

De gevolgen van hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd direct tot uiting. Vaak ervaren mensen pas na hun revalidatie de veranderingen en soms ontstaan klachten nog jaren later. De eerste medische opvang is meestal goed geregeld. Als de getroffene na thuiskomst het leven weer oppakt, dan komen de gevolgen vaak pas aan het licht.

Samen omgaan met hersenletsel

Het ontstaan van hersenletsel en de periode die volgt is ingrijpend. Hersenletsel verandert niet alleen het leven van u als getroffene, maar meestal verandert het ook het leven van uw naasten (bijv. partner, ouders of kinderen). Het kan zijn dat door hersenletsel de rollen binnen het gezin een andere invulling krijgen. Misschien zijn er (zorg)taken bijgekomen waardoor de rollen binnen het gezin anders verdeeld moeten worden. Het opnieuw verdelen van rollen en taken is vaak een klus wat om veel energie en flexibiliteit vraagt.

De manier hoe met hersenletsel wordt omgegaan verschilt per persoon. Soms kunnen mensen op eigen kracht weer orde in hun leven aanbrengen, maar soms is er gespecialiseerde hulp nodig om als getroffene of als naaste weer zelfredzaam te zijn.

Waarom thuisbegeleiding?

Begeleiding aan huis brengt grote voordelen met zich mee. Thuis is vertrouwd terrein voor u, maar daar komt u waarschijnlijk ook de meeste problemen tegen. PSHVelp helpt u de draad weer op te pakken, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk een invulling kan geven aan het dagelijkse leven.

Met ambulante begeleiding weer verder

PSHVelp is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten in de thuissituatie. Middels ambulante begeleiding wordt er weer een basis gecreëerd om te voorkomen dat problemen verergeren. Vanuit een solide basis wordt daarnaast ook gekeken of de kwaliteit van leven weer geoptimaliseerd kan worden. 

Begeleiding vanuit PSHVelp kan bestaan uit het:

 • Creëren en behouden van overzicht en structuur.
 • Maken van een dag- of weekplanning/agendaplanning.
 • Trainen van vaardigheden zoals koken, huishoudelijke taken of klusjes.
 • Omgaan met eventuele geheugenproblematiek.
 • Trainen van aandacht.
 • Omgaan met stress (situaties) en emoties.
 • Omgaan met overprikkeling en/of vermoeidheidsklachten.
 • Geven van uitleg over hersenletsel aan naasten. 
 • Mensen met elkaar in contact brengen (lotgenoten contact). 
 • Invullen van formulieren, het verwerken van de post of het bijhouden van administratie.
 • Vinden van een passende (vrije)tijdsbesteding.
 • Behouden van werk (bekostigd door de werkgever).
 • Hanteren van een passend voedings- en beweegpatroon.

Zelf het stuur in handen houden

Ambulante begeleiding betekent niet dat alle taken overgenomen worden. Het gaat er echt om dat u weer zoveel mogelijk op eigen kracht het leven een duurzame invulling geeft. Binnen de begeleiding wordt dan ook gekeken wat goed gaat, waarna we samen oplossingen vinden voor de dingen die minder gaan. Een beetje hulp, begeleiding of ondersteuning kan al enorm helpen bij het optimaliseren van zelfredzaamheid.

De momenten van thuisbegeleiding worden in overleg met u afgestemd op een tijdstip en dag die u het beste uitkomt. De intensiteit van de begeleiding is wel afhankelijk van de indicatie die u via de gemeente van het CAK heeft ontvangen.

Begeleiding vanuit PSHVelp ontvangen: hoe gaat dat in z’n werk?

Er wordt begonnen met een kennismaking op uw huisadres of locatie. In dit gesprek krijgt u uitleg over de mogelijkheden en werkwijze van PSHVelp.

Besluit u na kennismaking verder te gaan met PSHVelp dan volgt er nog een intakegesprek. In dit gesprek krijgt uw persoonlijke situatie meer de aandacht om een beter beeld van u te kunnen vormen. Tevens zal er ook gekeken worden naar een eventueel bestaand dossier vanuit uw behandelaar of revalidatietraject.

Onderwerpen bij de intake:

 • Wat is uw hulpvraag? Waar zou u graag hulp bij willen ontvangen?
 • Diagnostische gegevens
 • Eventuele verslaglegging van eerdere hulpverlening
 • WMO beschikking (als deze aanwezig is)

Samenwerken met uw directe omgeving

Indien u bij een andere organisatie onder behandeling bent, dan werken wij nauw samen met deze partij. Uiteraard altijd in overleg met u. PSHVelp werkt vooral samen met uw omgeving en netwerk. Uw directe omgeving heeft per slot van rekening het meeste te bieden. Heeft u geen groot netwerk dan vinden we samen oplossingen om uw netwerk uit te breiden.

Via de WMO

Indien u aanspraak kan maken op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) dan bekijkt de gemeente waar u woont of u in aanmerking komt voor de begeleiding vanuit PSHVelp.

Starten van de begeleiding

Na het intakegesprek en WMO-toekenning wordt de begeleiding zo snel mogelijk opgestart. In samenspraak wordt met u een plan van aanpak opgesteld waarin uw doelen worden beschreven. Binnen twee maanden vindt er een eerste evaluatie plaats waarin het plan van aanpak wordt besproken en wordt gecheckt of u tevreden bent over de geboden begeleiding.

Contact

Neem contact op met PSHVelp via het onderstaande contactformulier

Meer weten?

Bel 06 – 2445 1960
of vul het formulier in.