Klachtenreglement

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht, of wilt u een bepaald ongenoegen kenbaar maken? Dan is het zinvol om dit eerst met uw hulpverlener te overleggen. Veel klachten ontstaan door misverstanden die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Door er over te spreken geeft u de hulpverlener de kans om de klacht of uw ongenoegen te herstellen. Van klachten kunnen we namelijk heel veel leren.

Het is niet altijd makkelijk om een klacht of ongenoegen kenbaar te maken. Door het volgen van de onderstaande tips kunt u er voor zorgen dat de klacht snel en effectief worden opgelost.

  • Wacht niet af en reageer zo snel mogelijk
  • Beschrijf voor u zelf en voor de begeleider de klacht op papier
    Maak een afspraak met uw hulpverlener
  • Wilt u ondersteuning vanuit uw netwerk? Dan mag diegene gewoon aansluiten bij het gesprek
  • Kijk samen naar oplossingen
  • Geef uw begeleider de kans zaken te herstellen en te verbeteren

Indien de klacht of het ongenoegen blijft bestaan dan kan de klacht ingediend worden bij de NFG. Een onafhankelijk klachtenbehandelaar zal de klacht conform de wettelijke regelingen verder onderzoeken en behandelen.

Hieronder volgt het klachtenjaarverslag PSHVelp 2018/2019

• Er zijn geen klachten binnengekomen over PSHVelp bij de onafhankelijk klachtenbehandelaar of intern in 2022 en 2023