Tarieven en vergoedingen

De kosten voor behandeling van psychosociale problematiek worden geheel of gedeeltelijk vergoed via het aanvullende parket van uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van de huisarts is hierbij niet nodig, maar kan wel ondersteunend zijn bij de vergoeding.  

Voor de begeleiding via WMO of PGB worden de vaste WMO en PGB tarieven gehanteerd. Mogelijk moet u een wel een eigen bijdrage betalen.

Indien u geen gebruik wil of kan maken van de vergoedingen via uw zorgverzekeraar of WMO, dan is een behandeling op eigen kosten mogelijk.

Tarieven 

  • Intakegesprek: € 40,- (exclusief €0,25 reiskosten voor bezoek op locatie)
  • Consult 60 minuten: € 75,- particulier geheel of gedeeltelijk vergoed via het aanvullend zorgpakket.
  • Loop-Runningtherapie 1,5 uur : € 90,-
  • Voedingsadvies: dit tarief wordt bepaald op basis van het aantal gesprekken (gemiddeld 3 tot 5 gesprekken).

Bij een huisbezoek bedragen de reiskosten € 0,25 per/km

Vergoeding zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale hulp en Loop- en Runningtherapie (geheel of gedeeltelijk) vanuit het aanvullende zorgpakket. Voedingsadvies en de mindfulness-groepstraining worden vooralsnog niet vergoed.

Op de website van de beroepsvereniging www.de-nfg.nl staan actuele vergoedingen vanuit zorgverzekeraars. Raadpleeg  ook altijd even de polis van uw eigen zorgverzekeraar. De hoogte van vergoedingen staan in de polis meestal vermeld onder psychosociale zorg of natuurgeneeswijze.

PSHVelp is aangesloten bij:

Via de WMO

PSHVelp is bij de gemeente Arnhem en de omringende gemeenten gecontracteerd om Ambulante begeleiding te verzorgen in de regio Midden Gelderland. De begeleiding wordt verzorgd via samenwerking met de wijkteams van de gemeente waar u bent ingeschreven.  

Vergoeding werkgevers

Is uw hulpvraag werk gerelateerd, dan zijn werkgevers vaak bereid – ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim – de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Zo is er vaak in het kader van de Wet Poortwachter budget beschikbaar voor re-integratiedoeleinden. Voor werkgevers geldt een maatwerktarief.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft.

Registratiegegevens PSHVelp

NFG Registratienummer: 8431
RBCZ licentienummer: 810520R
AGB-code zorgverlener: 90102226 
AGB-code praktijk: 90061702
KvK-nr.: 54649064

Heeft u vragen? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.