Train de trainer: Mindfulness voor NAH

Begeleid je mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel en wil je Mindfulness inzetten tijdens de begeleiding?

Om mensen met een NAH op een gedegen wijze kennis te laten maken met Mindfulness heb je meer nodig dan alleen vakkennis. Want hoe kun je Mindfulness op een veilige en verantwoorde manier overbrengen op mensen met een NAH en hun systeem? En hoe kunt u ervoor zorgen dat de stof helder overkomt en het geleerde zelfstandig door de cursisten gebruikt kan worden?

Middels op maat gemaakte dagdelen krijg je kennis, inzichten en handvatten aangeboden waarmee je mensen met een NAH op een veilige en effectieve wijze kunt trainen in Mindfulness.

De trainingsdagen worden vraaggericht ingevuld aangezien niet iedereen over de zelfde ervaring en voorkennis beschikt. Een Mindfulnesstrainer zonder kennis van NAH heeft immers een andere benadering nodig dan een professional die reeds met de NAH doelgroep werkt. Andersom zal de training voor professional meer gericht zijn op het overbrengen van de mindfulness theorie en het verzorgen van de mindfulness oefeningen.  

Items die tijdens deze training aanbod kunnen komen:

 • In welke fase kan Mindfulness het beste ingezet worden bij mensen met een NAH?
 • De intake: inclusie- en exclusiecriteria
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Cursist voorbereiden op de training
 • Aandacht voor executief functioneren, energetische belastbaarheid en kwetsbaarheden van de deelnemers
 • Het uiterlijk van de trainer
 • Opbouw van de training
 • Objecten van aandacht isoleren en combineren 
 • Moet alles geleerd worden? (teaching en huiswerk)
 • Oefenen met partner of mantelzorger
 • Gebruik maken van de verschillende ankers 
 • Tips voor de oefenruimte  

Ben je geïnteresseerd om meer inzicht te krijgen in Mindfulness voor NAH? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.