Werkwijze PSHVelp

PSHVelp verzorgd behandeling en begeleiding via de WMO en het aanvullende zorgpakket van de meeste zorgverzekeraars.

U kunt bij PSHVelp terecht als u een de beschikking heeft over een WMO-indicatie voor basis en specialistische begeleiding. PSHVelp is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH, ADHD, Burn-out en psychiatrische klachten. 

Voor de bovengenoemde problematiek kunt u ook bij PSHVelp terecht via het aanvullende zorgpakket van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg voor de zekerheid uw zorgpolis en kijk of uw zorgverzekeraar behandeling vergoed van hulpverleners die aangesloten zijn bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Ieder mens is uniek

PSHVelp ziet de begeleiding als een samenwerking tussen cliënt en hulpverlener. De hulpvraag en mogelijkheden van hulpvrager staan centraal en zijn het uitgangspunt voor de begeleiding. Ieder mens is uniek. Daarom is bij PSHVelp ook ieder begeleidingstraject uniek. 

Intake

Het intakegesprek kunt u zien als een luisterend oor. Tijdens dit gesprek komen er diverse thema’s aan bod. Zo wordt er ingegaan op uw problemen en klachten, probleemhantering, behoeften en verwachtingen. Aan de hand van de thema’s wordt gekeken of de begeleiding van PSHVelp aansluit bij de hulpvraag.  

Begeleidingsplan

Als we besluiten met elkaar aan uw hulpvraag te werken, wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Dit plan is het uitgangspunt en de basis voor de verdere begeleiding. Als het plan helder is dan gaan we samen aan de slag.

De praktijk van PSHVelp is niet rolstoel toegankelijk. Daarom verzorgen wij ook ambulante behandeling en begeleiding.     

Zijn er hindernissen die genomen moeten worden?

Zijn er op dit moment te veel hindernissen in uw leven? Dat is helemaal niet vreemd. De drukte van de maatschappij of een (heftige) gebeurtenis kunnen er voor zorgen dat u even niet meer weet wat u moet doen.

Hindernissen kunnen zijn:

  • klachten naar aanleiding van een NAH
  • stress/burn-out klachten
  • ADHD wat tegenwerkt
  • neerslachtigheid
  • depressieve klachten
  • (mentale) vermoeidheid
  • planning- en overzichtsproblemen
  • leefstijl hindernissen

PSHVelp is aangesloten bij: 

Behandel- en begeleidingsvormen 

De Psychosociale therapie vanuit PSHVelp richt zich op het weer zelfstandig kunnen omgaan met obstakels in het dagelijkse leven. Het creëren van een persoonlijke basis heeft hierin een centrale rol.

Door gebruik te maken van  verschillende begeleidings- en behandelvormen werken we aan probleemverlichting en persoonlijke weerbaarheid. Naast het in gesprek gaan kan de begeleiding bijvoorbeeld ook gericht worden op het verkrijgen van een passend voeding- of beweegpatroon. 

Aanvullende begeleidingsvormen vanuit PSHVelp:

Mindfulness, aandachttraining

Loop- en Runningtherapie, is het inzetten van (hard)lopen ten behoeve van het (overbelaste) brein. Het is een therapievorm waarbij u met uw lichaam bezig bent, maar de effecten ervan zal u met name op psychisch gebied ervaren. Het is een therapievorm waarbij het praten in eerste instantie ondergeschikt is aan het bewegen.

Voedingsadvies,  het voedingspatroon kan de basis zijn voor mentale en/of lichamelijke problematiek. Daarom begeleid PSHVelp haar cliënten naar een passend voedingspatroon, waarin het verkrijgen van mentale en lichamelijke fitheid centraal staan.

Rationeel-Emotieve Therapie (RET), ook wel Rationele Therapie genoemd, is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij de nadruk ligt op de gedachten en overtuigingen van de cliënt. Uitgangspunt is dat niet de gebeurtenis zelf – zoals ontslagen worden op het werk– de oorzaak is van psychische klachten, maar de interpretatie van die gebeurtenis door de cliënt. Een depressie na zo’n nare gebeurtenis kan bij voorbeeld ontstaan doordat iemand de gedachte niet kan loslaten dat alles zijn eigen schuld is geweest en dat het een bevestiging is van het feit dat hij niet de moeite waard is. Zo’n gedachte werkt verlammend en leidt tot apathie.

Psycho-educatie is het geven van voorlichting over problemen bij depressie, burn-out of hersenletsel. In gesprekken wordt  informatie over het probleem gegeven en wordt in samenspraak gekeken hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Deze voorlichting wordt gegeven aan de cliënt en diens partner, familielid, vriend of kennis.

Psycho-educatie geeft jou en je naasten handvatten bij het omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat er meer begrip en wordt overzicht gecreëerd waardoor stress en emoties minder op de voorgrond komen te staan.

NLP NeuroLinguïstisch Programmeren. NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij richt NLP zich voornamelijk op concrete emotionele en communicatieve problemen.

Contact

Wilt u gebruik maken van de diensten van PSHVelp of heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in. Wij helpen u graag verder!